Contact

Voor algemene informatie of om Bart en Marthe zelf een vraag te stellen of een bemoediging te sturen kunt u een mail sturen naar: info@fllw.nl.

Mocht u Bart en Marthe financieel willen ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op:

NL74 RABO 0325 8522 78 (ANBI status)
t.n.v. PG Haulerwijk-Waskemeer,
o.v.v. Follow