Visie

Wij zijn volgelingen (followers) van Jezus en ons verlangen is om meer en meer mensen tot hun doel te zien komen. Dit willen we doen door met jong en oud te wandelen, om te proberen om het voorbeeld van Jezus en Zijn discipelen te volgen. Om zo een voorbeeld te zijn en te delen van de hoop die in ons is. Dit noemen we discipelschap, bouwen van relaties, onderwijzen vanuit het Woord van God en om samen te wandelen en te groeien, om te worden waarvoor we gemaakt zijn!

Want God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heeft het heelal geschapen1! God heeft alles met een bestemming gemaakt, en die bestemming is om Hem te eren2.
Maar de mens bevraagt Gods motief, daardoor komt de wereld op dit moment niet tot het doel waarvoor zij gemaakt is. Het doel is om in eeuwigheid te leven en daardoor God te eren. Maar wij kiezen voor onszelf en missen daardoor ons doel. En het niet tot ons doel komen is zonde, en het resultaat van zonde is de dood3.
Daarom kwam God zelf naar de wereld om herstel te brengen. Door Jezus Zijn dood aan het kruis en opstanding uit de dood, is de dood voor altijd overwonnen. Door Hem en in Hem is er, voor hen die Hem kiezen in plaats van zichzelf, leven in overvloed4!

1: Genesis 1:1, 
2: Colossenzen 1:16, Openbaring 4:11
3: Genesis 3
4: Johannes 3:16, Colossenzen 2:13, Johannes 10:10